1. Udhëzim: Gjeni cilat nga figurat e mëposhtme i përkasin grupit të perimeve duke klikuar mbi to.

Kliko këtu për të dëgjuar lojën

2. Udhëzim: Memorizoni figurat duke hapur kartat për të gjetur ushqimet e njëjta.

© 2021 Shkollat Për Shëndetin. All Rights Reserved.

Na Ndiqni