1. Udhëzim: Zgjidhni për çdo figurë cilës kategori i përket është masë parandaluese apo simptomë.

© 2021 Shkollat Për Shëndetin. All Rights Reserved.

Na Ndiqni