1. Udhëzim: Zgjidhni katër nga aktivitetet e mëposhtme të cilat mund t'i kryeni në natyrë.

2. Udhëzim: Zgjidhni katër nga aktivitetet e mëposhtme të cilat mund t'i kryeni në shtëpi.

© 2021 Shkollat Për Shëndetin. All Rights Reserved.

Na Ndiqni